Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Regionálna súťaž špeciálnych škôl v speve

15. apríla 2014 zorganizovala Špeciálna ZŠ v Hnúšti regionálne kolo speváckej súťaže. Zúčastnili sa na ňom žiaci špeciálnych škôl a špeciálnych tried z Lučenca, Rimavskej Soboty, Hnúšte, Rimavskej Seči, Klenovca, Revúcej a Tisovca.

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 23.4.2014.

Primátor mesta
H n ú š ť a

V Hnúšti dňa 16.4.2014

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 23. apríla 2014 t.j. v stredu o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

Mám básničku na jazýčku

Kde bolo, tam bolo, v našej MŠ – NR sa mávnutím čarovného prútika ocitla v stredu 26.3. 2014 v rozprávke „O čarodejníkovi Knihomoľovi a princeznej Knihomile“.

Hudobno­tanečný večer v Centre voľného času v Hnúšti

Dňa 25. 4. 2014, t. j. v piatok organizuje CVČ pre staršie deti a mládež hudobno-tanečný večer, ktorého čestným hosťom bude gitarista a spevák pán Ľubomír Varga.

Oznámenie o doručení úradnej zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje,že pre adresáta

Jozef Horváth
Ján Mináč
Rapčan Tomáš

bola na Mestský úrad v Hnúšti doručená úradna zásielka.

Regionálna prehliadka kolektívov ZPOZ

Regionálna rada Združenia zborov pre občianske záležitosti "Človek človeku" spolu s BBSK - Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote a mestom Hnúšťa usporiadali netradičnú prehliadku programov ZPOZ, tentokrát smútočných či pietnych obradov pod názvom V TICHU A PIETE, ktorá sa konala 10. apríla v Dome smútku v Hnúšti.

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Súkromná stredná odborná škola,Budatínska 61, 851 06 v Bratislave,elokované pracovisko Francisciho...
20.04.2014 - 16:00
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
30.04.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X