Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Spoločnosť AG HAČAVA, s.r.o. požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Hnúšťa na parcelách E KN:
orná pôda: 1809, 1813, 1820/1, 1820/2,1822/1, 1822/2, 1822/3

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Hnúšti na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 256/1998 Z.z.

Správa o ukončených následných finančných kontrolách pre Mestské zastupiteľstvo Hnúšťa

V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 17 zákona č. 502/2001 Z. z.

Ponuka na adopciu psíka

Mestská Polícia pri MsÚ v Hnúšti ponúka psíka na adopciu.

Oznámenie o doručení úradnej zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje,že pre adresáta

Ivana Moldovanova
Imrich Olah
Caderova Emilia
Katarina Skrutekova
Strelnik Igor
Smilek Jaroslav
Štrbová Elena

30. 8. 2014 - ROHÁČE /ZÁPADNÉ TATRY/

rohace
Dátum akcie: 
30.08.2014 - 04:00

Klub slovenských turistov v Hnúšti Vás pozýva 30. 8. 2014 na turistický zájazd do Západných Tatier.

Trasa A:
Zverovka - Roháčske plesá a späť, náročná - prevýšenie 760 m /15,2 km/

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku

Mesto Hnúšťa v súlade s §-om 11 odst. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hnúšťa č.

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Klub slovenských turistov v Hnúšti Vás pozýva 30. 8. 2014 na turistický zájazd do Západných Tatier...
30.08.2014 - 04:00
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.08.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X