Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Oznámenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Hnúšťa zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA HNÚŠŤA

Mestská volebná komisia v Hnúšti, podľa ustanovení §§ 18 a 23 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva uverejňuje spôsobom v meste obvyklým zoznam zaregistrovaných kandidátov.

3. kolo Slovenského pohára v taekwondo zápase

20.09.2014 (sobota) sa v Snine uskutočnila súťaž s názvom 3. kolo Slovenského pohára v taekwonde - zápas.

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet III. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2014/2015 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet III. ročník.

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 4.10.2014 (v sobotu) sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Tento bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý je uvedený v prílohe.

Dni duševného zdravia 11.9.-14.9.02014

Duševné zdravie je stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do živ

Som hrdá na to, že som Hnúšťanka

Volám sa Ivana Cibuľová, mám 30 rokov, som vyštudovaná zdravotná sestra, neskôr som vyštudovala vysokú školu v odbore -sociálna práca a momentálne študujem externe v odbore ošetrovateľstvo druhú vysokú školu v Bratislave. Pochádzam z Hnúšte a v podstate som ešte úradne nahlásená trvalým bydliskom v meste Hnúšťa. Po ukončení strednej školy v Lučenci som odišla pracovať do nemocnici na chirurgiu do Bratislavy. Mojou záľubou bol od malička spev. Navštevovala som detstký spevácky zbor 8 rokov a ,,dospelácky,, spevácky zbor pod vedením Mgr. Rúfusovej.

Syndikovať obsah


X