Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}
SNP Mesta Hnúšťa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Hnúšti na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 256/1998 Z.z.

Správa o ukončených následných finančných kontrolách pre Mestské zastupiteľstvo Hnúšťa

V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 17 zákona č. 502/2001 Z. z.

Ponuka na adopciu psíka

Mestská Polícia pri MsÚ v Hnúšti ponúka psíka na adopciu.

Syndikovať obsah


X