Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

VZN o sociálnej pomoci

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že, na úradnej tabuli mesta je v zmysle § 6 odst. 3 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený a vyvesený n á v r h Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa č. ../4 sociálnej pomoci
V zmysle § 6 odst. 4 citovaného zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta začína plynúť najmenej 10 dňová lehota počas ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to písomne, elektronicky na adresu: prednosta@hnusta.sk, alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hnúšti, kancelária č. 2 resp. písomne do podateľne mestského úradu.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV V HNÚŠTI

Dňa 8. apríla si všetci Rómovia na svete pripomínajú Medzinárodný deň Rómov bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov zo 14-tich krajín, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8.-12.

7. apríl „Svetový deň zdravia“ si taekwondisti uctili pohybom a vychutnali jablkom!

7. apríl je vyhlásený ako „Svetový deň zdravia“. Zdravie je v živote človeka veľmi dôležité a preto by sme si ho mali vysoko ceniť. Dobrý zdravotný stav je bohatstvom človeka.

Hnúšťan v reprezentácii Slovenskej republiky na Svetový pohár do rakúskeho Innsbrucku

Kickboxera z hnúšťanského klubu Leon Jerguša Stejskala nominoval Slovenský zväz kickboxu do štátnej športovej reprezentácie Slovenskej republiky na Svetový pohár WAKO - AUSTRIAN CLASSICS v rakúskom Innsbrucku na základe výsledkov, trénovanosti a zdravotného stavu. Svetový pohár sa koná v innsbruckej Olympiahalle už tento víkend.
Náš odchovanec bude súťažiť v disciplíne kick lighte už v nedeľu 13. apríla 2014 a preto od desiatej hodiny rannej držme mu spoločne palce!
Mgr. Martin Pliešovský, prezident kickbox klubu Leon Hnúšťa

Žiaci SOŠ Hnúšťa sú úspešní v jazykových olympiádach 2014

Ponuka cudzích jazykov v SOŚ Hnúšťa je zaujímavá a bohatá. Vyučujeme anglický, nemecký a ruský jazyk. Veľmi nás všetkých tešia výsledky žiakov na olympiádach.

Oznámenie o doručení úradnej zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje,že pre adresáta

Bobak Jozef
Elena Jakubecova

bola na Mestský úrad v Hnúšti doručená úradna zásielka.

Odosielateľ/podacia pošta: úradná zásielka

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti oznamuje všetkým rodičom , že dňa 28. apríla 2014 o...
28.04.2014 - 15:00
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
30.04.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X