Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Oznámenie o otvorení tenisových kurtov

Technické služby mesta Hnúšťa oznamujú širokej verejnosti že tenisové kurty bude otvorené od 25.5.2009.

Otváracie hodiny:

Do 30.6.2009
pondelok – piatok 13.oo - 18.oo hod
sobota – nedeľa 09.oo - 18.oo hod

Od 1.7. do 31.8.2009
pondelok - nedeľa 09.oo - 18.oo hod.

TS Hnúšťa

Stredná odborná škola vyhlasuje výberové konania

Spojena Stredna SkolaRiaditeľka Strednej odbornej školy Hnúšťa, Hlavná 425

vyhlasuje

podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Výberové konanie

na obsadenie miesta:

zástupca, zástupkyňa riaditeľky

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci nasledovné podmienky:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hnúšťa o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie plagátov v čase volebnej kampane do EU

 {europsky-parlament.jpg} V prílohe uverejňujeme Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hnúšťa o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie plagátov v čase volebnej kampane volieb do Európskeho parlamentu.

Cesta Rozprávkovým lesom opäť na Skorušine

Obec Klenovec, Materská škola Karola Pajera v Klenovci v spolupráci s Mikroregiónom Sinec-Kokavsko a inými organizáciami obce Vás opäť pozývajú na Cestu Rozprávkovým lesom do Skorušiny dňa 30.mája 2009 /sobota/ so začiatkom od 9,00 do 12,00 hodiny.

Na cúvanie doplatila dopravná značka

Daj prednost v jazde {C1.jpg} Službukonajúci policajti Kaločai, Vranec počas výkonu služby zistili, že na križovatke ulíc M.R. Štefánika a Rumunskej armády je zvislá dopravná značka Daj prednosť v jazde v nefunkčnej vodorovnej polohe. Do svojej pozície sa pravdepodobne dostala po zásahu motorovým vozidlom, nakoľko sa pod značkou nachádzali úlomky zadných svetiel nedefinovateľného motorového vozidla.

Okolo sveta

Takmer dva mesiace sa žiaci III.A ZŠ Klokočova intenzívne venovali téme ochrane životného prostredia. Spolu s Malým princom od Antoina de Saint-Exupéryho riešili množstvo zaujímavých úloh. Čítali si jeho príbehy a spolu s ním hľadali možnosti ako pomôcť našej prírode. Výsledky ich bádania vo forme dvoch na seba nadväzujúcich výtvarných prác spolu so sprievodným listom zaslali do medzinárodnej súťaže "Okolo sveta". Zaujímavosťou týchto prác bolo aj to, že išlo o prácu celého kolektívu. Nezostalo však len pri slovách, na Deň Zeme svoje myšlienky premenili na skutky.

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Súkromná stredná odborná škola,Budatínska 61, 851 06 v Bratislave,elokované pracovisko Francisciho...
20.04.2014 - 16:00
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
30.04.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X