Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Rád som chodieval...

 {hrebenda-francisci-220.jpg}

Pozvánka na Knižné Hody

Hnúšťa leží v Gemerskej stolici, na Rimavskej doline, hlavné rameno potoka Rimavy vyteká v tisovských vrchoch na ráztoke gemersko-, užšie rečeno malohontsko-zvolenskej a tečie od polnoci k juhu. Druhé, pobočné rameno Rimavy vyteká vo vrchoch klenovských, volá sa Klenovskou Rimavou, tečie rovno na východ a vpadá do Tisovskej Rimavy v Hnúšti, kde tieto dve Rimavy spolu tvoria dva rovné uhly.

Vzdelanie je skutočným bohatstvom

 {ucebna.jpg} Počas života človek mnoho vecí nadobúda a mnoho ich aj stráca. Vzdelanie je výnimočné tým, že vedomosti, ktoré nadobudneme, nám nikto nemôže vziať.

Stredná odborná škola v Hnúšti ponúka odborné vzdelanie tým, ktorí ukončia deviaty ročník základnej školy, ale aj dospelým, ktorí si potrebujú doplniť odborné vzdelanie.

Oznámenie o otvorení tenisových kurtov

Technické služby mesta Hnúšťa oznamujú širokej verejnosti že tenisové kurty bude otvorené od 25.5.2009.

Otváracie hodiny:

Do 30.6.2009
pondelok – piatok 13.oo - 18.oo hod
sobota – nedeľa 09.oo - 18.oo hod

Od 1.7. do 31.8.2009
pondelok - nedeľa 09.oo - 18.oo hod.

TS Hnúšťa

Stredná odborná škola vyhlasuje výberové konania

Spojena Stredna SkolaRiaditeľka Strednej odbornej školy Hnúšťa, Hlavná 425

vyhlasuje

podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Výberové konanie

na obsadenie miesta:

zástupca, zástupkyňa riaditeľky

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci nasledovné podmienky:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hnúšťa o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie plagátov v čase volebnej kampane do EU

 {europsky-parlament.jpg} V prílohe uverejňujeme Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hnúšťa o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie plagátov v čase volebnej kampane volieb do Európskeho parlamentu.

Cesta Rozprávkovým lesom opäť na Skorušine

Obec Klenovec, Materská škola Karola Pajera v Klenovci v spolupráci s Mikroregiónom Sinec-Kokavsko a inými organizáciami obce Vás opäť pozývajú na Cestu Rozprávkovým lesom do Skorušiny dňa 30.mája 2009 /sobota/ so začiatkom od 9,00 do 12,00 hodiny.

Syndikovať obsah


X