Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Večerné pozorovanie pre verejnosť (4/2014)

astrors.sk: Večerné pozorovanie pre verejnosť
Dátum akcie: 
30.04.2014 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

SUCHÉ DOLY - 5. 4. 2014

Klub slovenských turistov v Hnúšti Vás pozýva 5. 4. 2014 na turistický prechod TISOVEC – SUCHÉ DOLY
Zraz: železničná stanica o 7:30 hod.
Predpokladaný návrat: 16:00 hod.
Vedúci akcie: O. Király

Mestské zastupiteľstvo 039

Číslo MsZ: 
39
Dátum rokovania: 
24.03.2014 - 15:00 - 18:00

Zápis z 39. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 24.3.2014.

Prijímačky bez ( pochýb )

Prijímačky
Dátum akcie: 
02.04.2014 - 14:00

Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti oznamuje všetkým budúcim gymnazistom – piatačikom a deviatakom, že v stredu 2. apríla 2014 otvára svoje brány pre nich.
O 14. 00 sa uskutoční minikurz Prijímačky bez ( pochýb ).
Budúci študenti sa tu zoznámia s formou a rozsahom prijímacích skúšok a vyriešia vzorové úlohy.
Záver stretnutia bude patriť atraktívnym hrám a aktivitám na interaktívnej tabuli.

VZN o podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa.

VZN č.: 
118/2014

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.hnusta.sk v zmysle § 6 odst. 8) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je v y h l á s e n é Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 118/2014 o podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa.
V Hnúšti dňa 31. marec 2014
Mgr. Michal Bagačka v.r.
primátor mesta

Stav nariadenia: 
platné

Výsledky II. kola Voľby prezidenta Slovenskej republiky.

V sobotu 29. marca 2014 sa konalo II. kolo Voľby prezidenta Slovenskej republiky. V poradí štvrtým slovenským prezidentom bude Andrej Kiska. Vo voľbách mu svoj hlas odovzdalo 1 307 065 (59,38%) občanov Slovenska, súčasnému premiérovi Robertovi Ficovi 893 841 (40,61%). K urnám si v sobotu našlo cestu 50,48 percenta oprávnených voličov. V meste Hnúšťa zo 5549 zapísaných oprávnených voličov sa zúčastnilo 2066 občanov,ktorým boli vydané obálky a hlasovacie lístky, čo predstavuje 37,23 % účasť na voľbách. Róbert Fico získal 1171 platných hlasov (57,57%) a Andrej Kiska 863 platných hlasov (42,43). V priloženej tabuľke je uvedený prehľad, ako sa volilo v jednotlivých okrskových komisiách v meste.

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti oznamuje všetkým rodičom , že dňa 28. apríla 2014 o...
28.04.2014 - 15:00
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
30.04.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X